In 2018 zal Complex haar 25e bestaansjaar vieren. Dit zal gebeuren aan de hand van het vijfde lustrum dat Complex mee zal maken. De invulling van dit lustrum is vooralsnog vrij om in te vullen, en daarom zoeken wij jou! Een lustrumviering is een periode van zowel formele als informele activiteiten, waaronder ook een gala. Hoe lang deze periode zal duren en wanneer deze periode zal plaatsvinden, is ook nog vrij voor de commissie om in te vullen. De doelgroep van het lustrum zal alle actieve leden, alle niet-actieve leden en alle oud-leden van Complex omvatten, dus het is een groter fenomeen dan de gebruikelijke feesten en activiteiten. Omdat er ook oud-leden bij betrokken zullen zijn, kun je ook denken aan een reünie.

De lustrumcommissie krijgt alle vrijheid om het lustrum vorm te geven in 2018. De leden van deze commissie krijgen hierbij de kans om een groot netwerk op te bouwen, zowel binnen als buiten Complex en om grootschalige en veelzijdige activiteiten te organiseren. De lustrumcommissie zal bestaan uit ongeveer 8 leden en zal blijven bestaan totdat het lustrum in 2018 heeft plaatsgevonden.

Omdat het lustrum een grootschalig evenement zal zijn, zal er een zorgvuldige keuze worden gemaakt in wie aan deze commissie deel kunnen nemen. Stuur daarom een motivatiebrief vóór 3 februari naar penningmeestercomplex@gmail.com waarin je uitlegt waarom wij jou nodig hebben in de lustrumcommissie. Hierop volgen indien nodig sollicitaties en zal hierna de commissie worden gevormd.