Congrescommissie

De congrescommissie organiseert ons jaarlijkse Complex congres. Op dit evenement komen veel verschillende sprekers lezingen geven, al deze lezingen passen bij het thema dat van te voren wordt bepaald. Het congres verschilt van een symposium in zijn wetenschappelijke aard; het congres heeft over algemeen een meer wetenschappelijk thema. Bij het congres wordt ook samengewerkt met de Universiteit van Tilburg.

Commissieleden v.l.n.r.:

Boven: Maxine Grosse, Kirsten Blook, Rachelle Lebens

Midden: Fabiënne Yap, Timo van de Vijver, Leroy Hilman

Onder: Divya Das, Matthijs Feitsma, Melissa Riley