Congrescommissie

De congrescommissie organiseert ons jaarlijkse Complexcongres. Op dit evenement komen veel verschillende sprekers lezingen geven, al deze lezingen passen bij het thema dat van te voren wordt bepaald. Het congres verschilt van een symposium in zijn wetenschappelijke aard; het congres heeft over algemeen een meer wetenschappelijk thema. Bij het congres wordt ook samengewerkt met de Universiteit van Tilburg.

Commissieleden v.l.n.r.:

Boven: Bas van Gaal, Lukas Brus
Onder: Bruce Brekelmans, Hannah van Steenis, Hanna Pleijsier, Lukas Stock, Donatas Butkus