Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, ofwel Kasco, controleert het werk van de penningmeester. Dit doen ze door jaarlijks de begroting en de financiële realisaties tussentijds te controleren. De Kasco bestaat uit oud-penningmeesters.