Klachten of opmerkingen over de opleiding?

OLC - Opleidingscommissie

De OLC is een maandelijkse vergadering tussen zes docenten uit verschillende departementen van psychologie op onze universiteit. Daarnaast zijn er ook zes studenten aanwezig die alle psychologiestudenten van Tilburg University vertegenwoordigen. Onze coödinator studieondersteuning, Leroy Hilman, vertegenwoordigt de psychologiestudent vanuit Studievereniging Complex. Heb je klachten over iets in de opleiding? Vul dan dit formulier in zodat jouw klacht kan worden gemeld tijdens de OLC!

Meer weten over de OLC? Klik dan hier!

Fractie Stimulus

Fractie Stimulus is de studentengeleding van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van studenten. Stimulus zorgt dat zij een stem hebben wanneer het aankomt op het beleid dat faculteitsbreed wordt gevoerd. Zaken waar Stimulus zich zoal mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld: de invoering van de internationale bachelor, intensivering van het onderwijs, internationalisering en nog veel meer.

Stimulus zet zich in voor de belangen van de student en wil ervoor zorgen dat jij als student datgene kunt doen wat jij het belangrijkst vindt. Daarnaast bewaakt Stimulus voor studenten de mogelijkheid om naast hun studie actief te zijn. Bijvoorbeeld door commissiewerk bij een vereniging, door mogelijkheden om in het buitenland te studeren of door extra vakken te volgen. Stimulus streeft naar kwaliteitsonderwijs met keuzevrijheid. Dit doen we door de mening van de studenten over de inhoud en uitvoering van cursussen serieus te nemen.

Voor vragen, opmerkingen en klachten kun je contact met Fractie Stimulus opnemen via onderstaande gegevens:

Contact gegevens:
Kamer: TZ610
Contact:fractiestimulus@gmail.com

Active TSB 

Active TSB is een nieuwe studentenpartij in de faculteitsraad, die in 2020 is opgericht. Active TSB zet zich middels medezeggenschap in voor alle actieve studenten van de Tilburg School of Social and Behavioural Sciences, de sociale faculteit van Tilburg University. De partij zelf wordt gerund door studenten die allemaal actief zijn naast hun studie, en die het toegankelijker willen maken voor jou om extra curriculaire activiteiten naast je studie te doen om je zo nog verder te ontwikkelen!

Een commissie, een part-time/full-time bestuursjaar of een stage? Bij Active TSB geloven we dat dit een waardevolle bijdrage vormt aan je studententijd en dat het belangrijk is dat de faculteit jou hierin steunt! En hier komen wij om de hoek kijken... Elke zes weken komt Active TSB samen met het Management Team en het personeel om te discussiëren hoe we de TSB faculteit een betere, meer toegankelijke plek voor jou kunnen maken. Om jouw mogelijkheden te verbreden om actief te worden, maar ook om een goede en stabiele omgeving te creëren waar jij de ruimte krijgt om je te ontwikkelen!

De kracht van Active TSB ligt in de samenwerking met andere studentenpartijen. Met een Active partij in elke grote faculteit van Tilburg University (TiSEM, TLS, TSB en TSHD), worden kennis en ervaringen gedeeld zodat we van elkaar kunnen leren als faculteit. Wij geloven dat meer communicatie en samenwerking kan leiden tot betere educatie en een algemeen betere studententijd. We streven ernaar om een innovatieve en verfrissende partij met een nieuw perspectief te zijn binnen de medezeggenschap van de faculteit. In onze allereerste verkiezingen heeft Active TSB maar liefst twee zetels behaald, wat laat zien dat de faculteit klaar is voor een nieuwe, verfrissende partij!

Als je vragen of opmerkingen hebt, schroom niet om contact met ons op te nemen, via de mail (studentpartyactive.tsb@gmail.com)  of via onze social media!

Contact gegevens:
Contact:studentpartyactive.tsb@gmail.com