Klachten of opmerkingen over de opleiding?

Fractie Stimulus – medezeggenschap TSB 

Fractie Stimulus is de studentengeleding van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van studenten. Stimulus zorgt dat zij een stem hebben wanneer het aankomt op het beleid dat faculteitsbreed wordt gevoerd. Zaken waar Stimulus zich zoal mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld: de invoering van de internationale bachelor, intensivering van het onderwijs, internationalisering en nog veel meer.

Stimulus zet zich in voor de belangen van de student en wil ervoor zorgen dat jij als student datgene kunt doen wat jij het belangrijkst vindt. Daarnaast bewaakt Stimulus voor studenten de mogelijkheid om naast hun studie actief te zijn. Bijvoorbeeld door commissiewerk bij een vereniging, door mogelijkheden om in het buitenland te studeren of door extra vakken te volgen. Stimulus streeft naar kwaliteitsonderwijs met keuzevrijheid. Dit doen we door de mening van de studenten over de inhoud en uitvoering van cursussen serieus te nemen.

Je kunt contact met Fractie Stimulus opnemen via onderstaande gegevens of je kunt dit klachtenformulier invullen, dan zorgen wij dat het bij Stimulus terecht komt

Contact gegevens:
Kamer: TZ610
Contact:fractiestimulus@gmail.com