Lustrumcommissie

In 2018 zal Complex haar 25e bestaansjaar vieren. Een lustrumviering is een periode van zowel formele als informele activiteiten, waaronder ook een gala. Hoe lang deze periode zal duren en wanneer deze periode zal plaatsvinden, wordt later bekend gemaakt. De doelgroep van het lustrum zal alle actieve leden, alle niet-actieve leden en alle oud-leden van Complex omvatten, dus het is een groter fenomeen dan de gebruikelijke feesten en activiteiten. Omdat er ook oud-leden bij betrokken zullen zijn, kun je ook denken aan een reünie.

De lustrumcommissie krijgt alle vrijheid om het lustrum vorm te geven in 2018. De leden van deze commissie krijgen hierbij de kans om een groot netwerk op te bouwen, zowel binnen als buiten Complex en om grootschalige en veelzijdige activiteiten te organiseren. De lustrumcommissie zal bestaan uit ongeveer 8 leden en zal blijven bestaan totdat het lustrum in 2018 heeft plaatsgevonden.

Commissieleden v.l.n.r.: Yuan de Adelhart Toorop, Babs van der Hoeven, Anke Mescher, Melanie Molenaar, Laura Moens, Tessa Wokke