Movie Editing commissie

Dit is een commissie die zich gaat ontfermen over het verzamelen en bewerken van bewegend beeldmateriaal door middel van een Complex actie camera. Dit materiaal kan voor verschillende doeleinden worden benut, denkende aan het maken van promotiefilmpjes en aftermovies over Studievereniging Complex en haar activiteiten. 

Commissieleden v.l.n.r.: Ismay Repko, Boukje Droogh, Jeroen Merkuur, Jasmijn Bruin, Lukas Brus, Sofie van Norren