MSc Medische Psychologie (NL)

De tweejarige en unieke master Medische Psychologie richt zich op het snijvlak tussen geneeskunde en psychologie. Je wordt dan ook expert op het gebied van de relatie tussen psychisch welbevinden en de fysieke gezondheid van zowel kinderen als volwassenen. Je doet niet alleen medische kennis op over (chronische) aandoeningen, maar je leert ook hoe je psychologische zorg verleent aan patiënten met deze aandoeningen. In het eerste jaar volgen studenten curriculair onderwijs en tijdens het tweede jaar lopen zij een 12 maanden durende stage en verrichten zij wetenschappelijk onderzoek binnen de medische psychologie. De master levert vanuit het scientist-practicioner model de kennis en ervaring die nodig zijn om als basispsycholoog te werken. Tijdens de stage dient de student de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen. Bij het diploma zit eveneens de Verklaring Vooropleidingsvakken. Samen met de BAPD kan de student hiermee de LOGO-verklaring aanvragen en levert afronding van deze opleiding de kwalificatie voor vervolgopleidingen: GZ-psycholoog en Psychotherapeut (en in het verlengde daarvan kan de student daarna instromen in de opleiding tot Klinisch (Neuro)Psycholoog. De student kan zijn opgedane kennis uit de vakken direct toepassen in de klinische praktijk, maar ook in het wetenschappelijk onderzoek. Afgestudeerden zijn namelijk breed opgeleid. Zij hebben kennis van psychische problematiek (inclusief klinische neuropsychologie), maar daar bovenop kennis van de geneeskunde. Hierdoor komen zij te werken in ziekenhuizen (bijvoorbeeld op de afdeling Medische Psychologie, Psychiatrie, Kindergeneeskunde), revalidatiecentra, verpleeghuizen, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg. Het is eveneens mogelijk om binnen de medische psychologie wetenschappelijk onderzoek te verrichten en te starten als junior onderzoeker of promovendus (bijvoorbeeld aan een universiteit of onderzoeksinstituut), om daarna te gaan werken als senior onderzoeker al dan niet gecombineerd met het verzorgen van onderwijs. Interesse? Bezoek dan hier de website voor meer informatie.