MSc Psychologie en Geestelijke Gezondheid (NL)

MSc Psychologie en Geestelijke Gezondheid (NL)
De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richt zich op het werkterrein van psychologen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de forensische zorg en de jeugdhulpverlening. De master levert vanuit het scientist-practicioner model de kennis en ervaring die nodig zijn voor het werk van een basispsycholoog en levert de kwalificatie voor de vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut (en in het verlengde daarvan: tot Klinisch Psycholoog). Het scientist-practicioner model gaat ervan uit dat de student zijn opgedane kennis uit de vakken direct toe kan passen in de praktijk. Studenten lopen het gehele collegejaar stage bij een instelling en volgen een dag in de week colleges.

  • Track Klinische Psychologie

Korte beschrijving:
Tijdens het masterprogramma Klinische Psychologie verdiep je je in psychopathologie bij volwassenen en ouderen, waaronder: De determinanten van psychopathologie (zoals hechtingsprocessen en emotieregulatie). De gevolgen van psychopathologie (zoals angst-, stemmings- en eetstoornissen, maar ook verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, etc.).
De psychologische diagnostiek en behandelmethoden van psychopathologie en haar gevolgen. Je volgt onderwijs volgens een gedegen scientist-practitioner model: naast het opdoen van up-to-date wetenschappelijke theorieën oefen je vooral in de praktijk.

Toelating en aanmelding:
-Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Gezondheid? Dan word je zonder aanvullende eisen toegelaten tot deze master.
-Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Ook alle afgestudeerden van alle overige universitaire opleidingen moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Voor meer informatie klik hier.

  • Track Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

Korte beschrijving:
Je maakt kennis met de stoornissen die zich meestal in de kinderleeftijd aandienen, zoals leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie) en ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld autismespectrumstoornissen en gedragsstoornissen). Je bestudeert veranderingen in gedragingen en belevingen van de mens met het verloop van leeftijd.
Ontwikkelingspsychologisch onderzoek is gericht op beschrijving en theorievorming van de menselijke ontwikkeling gedurende de kinder- en adolescentieperiode.

Toelating en aanmelding:
-Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Gezondheid? Dan word je zonder aanvullende eisen toegelaten tot deze master.
-Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Ook alle afgestudeerden van alle overige universitaire opleidingen moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Voor meer informatie klik hier.

  • Track Klinische Forensische Psychologie

Korte beschrijving:
In het programma Klinische Forensische Psychologie wordt vanuit verschillende theoretische en klinische invalshoeken ingegaan op oorzaken van delinquent gedrag, psychopathologie, diagnosestelling, behandelmethodieken, risicotaxatie en risicomanagement. De vakken zijn specifiek gericht op psychiatrische stoornissen die in het forensische veld voorkomen. Je wordt opgeleid om bijvoorbeeld in tbs-klinieken of met jeugddelinquenten te werken.

Toelating en aanmelding:
-Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Gezondheid? Dan word je zonder aanvullende eisen toegelaten tot deze master.
-Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Ook alle afgestudeerden van alle overige universitaire opleidingen moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.
Let op! Voor het programma Klinische Forensische Psychologie geldt een aanvullende toelatingsprocedure.

Voor meer informatie klik hier.