Nieuws

1120 of 23 items

Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research 2016

by Complex

ICPR 2016 brengt internationale onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines naar Amsterdam: o.a. neurowetenschappen, farmacologie, psychologie, sociale wetenschappen, antropologie, filosofie en nog veel meer. Speciale aandacht gaat uit naar onderzoek naar nieuwe benaderingen en behandelmodellen voor psychiatrische aandoeningen. Tijdens dit driedaagse wetenschappelijke congres op 3-5 juni 2016 presenteren experts de laatste resultaten van onderzoek naar middelen […]

Symposium “leefstijl en psyche”

by Complex

Op 18 februari 2016 organiseert de symposiumcommissie van Studievereniging Complex een symposium over, zoals de titel al vermeld, leefstijl en psyche. Mensen zijn hedendaags veel bezig met hun leefstijl, en het verbeteren ervan. Leef ik wel gezond? En wat is nu wel en niet goed voor me? Kortom een heel actueel en interessant onderwerp. Er […]

Interstedelijk Studenten Overleg zoekt bestuurders

by Complex

Bij het Interstedelijk Studenten Overleg, de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland die de algemene belangen behartigt van bijna 700.000 studenten aan universiteiten en hogescholen, staat een unieke functie voor studenten open. Voor komend jaar is het Interstedelijk Studenten Overleg op zoek naar vijf ambitieuze studenten/recent-afgestudeerden die zich vanaf juli 2016 als bestuurders van het ISO […]

Wat is Wijsheid-special: Het menselijk kwaad

by Complex

Op maandag 23 november vindt in De Nieuwe Liefde (Amsterdam) eenmalig een speciaal ‘Wat is wijsheid’-programma plaats. Deze avond gaat over het menselijk kwaad. Iedereen heeft zowel goed als kwaad in zich: naast een engeltje zit er ook een duiveltje op onze schouder. Maar hoe verhoud je je tot die boze stem in jezelf? Hoe […]

Symposium “Bij complexe problematiek volstaat (g)een eenvoudige aanpak”

by Complex

‘Bij complexe problematiek volstaat (g)een eenvoudige aanpak’ Datum: Dinsdag 17 november 2015 Tijdstip: 12.00 – 17.30 uur (deelname is gratis) Locatie: De Postelse Hoeve – Tilburg (Dr. Deelenlaan 10) Vanaf 2014 valt de behandeling van complexe en/of risicovolle psychische aandoeningen onder de gespecialiseerde GGz. Het betreft complexe zorg die niet binnen de generalistische basis GGz […]

Debat vluchtelingencrisis

by Complex

Op woensdag 11 november organiseert Extra Muros (de studievereniging van Liberal Arts) een debat over de actuele vluchtelingen stromen die ons land binnen komen. Zijn ze welkom, of worden ze niet getolereerd? Voor meer informatie kijk op de facebookpagina van het evenement.  

Cijfers eerste jaar

by Complex

Er zijn wat onduidelijkheden omtrent de (mee)telling van de cijfers van het eerste jaar voor het gemiddelde cijfer voor toelating tot bijvoorbeeld een master. Sommigen van jullie zijn in de veronderstelling dat de punten van het eerste jaar niet meetellen voor het gemiddelde, maar dat is niet het geval. Je behaalde cijfers uit het eerste jaar tellen dus […]

Aanmeldprocedure tentamens

by Complex

Sinds september dit jaar een nieuwe tentamenapplicatie, fractie SAM heeft afgelopen jaar geholpen bij de ontwikkeling van deze software. De aanmeldprocedure is wel enigszins veranderd vergeleken met andere jaren. Vandaar dat we nog even wat dingen op een rijtje willen zetten:  Aanmelden voor tentamens hoeft niet meer per maand maar kan per dag. Inschrijven kan […]

Fractie Stimulus – medezeggenschap TSB

by Complex

Stimulus is de studentengeleding van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van studenten. Stimulus zorgt dat zij een stem heeft wanneer het aankomt op het beleid dat faculteit breed wordt gevoerd. […]

Nationaal Psychologie Congres

by Complex

Binnen de psychologie heb je ontzettend veel mogelijkheden na je studie. Maar wat moet je kiezen? En hoe kom je op de plek waar je terecht wilt komen? Op vrijdag 13 november 2015 organiseert de Nationaal Congres Commissie van het SPS-NIP het jaarlijks psychologiecongres. Hier heb je als psychologiestudent de mogelijkheid om meer informatie te […]