Oktober

De UCB challenge van oktober was: maak een leuke, ludieke, creatieve foto van je commissie en stuur deze in.
1e plek (50 punten): Eerstejaarscommissie
2e plek (30 punten): Studiereiscommissie
3e plek (20 punten): Lustrum- & Activiteitencommissie