Promocommissie

Het doel van deze commissie is het vergroten van de zichtbaarheid van Studievereniging Complex op de universiteit. De commissie zal (minimaal) 2 activiteiten organiseren, waarvan de invulling nader te bepalen is. Tevens zal er een samenwerking plaatsvinden tussen de promotiecommissie en de organisatie van de meeloopdagen.