Studieondersteuningcommissie

De studieondersteuningcommissie zal zich bezighouden met het organiseren van studieondersteunende activiteiten, zoals workshops en lezingen. Voorbeelden hiervan zijn een workshop solliciteren of een informatie avond met alumni. Er wordt gestreefd naar een mengeling van leden die de gezondheids- en maatschappij kant van psychologie studeren.

Commissieleden v.l.n.r.:

Matthijs Feitsma, Yade Aarts, Aniek Westerdijk, Estella Walter, Stan Lumens, Eline Damen