Studieondersteuningcommissie

De studieondersteuningcommissie zal zich bezighouden met het organiseren van studieondersteunende activiteiten, zoals workshops en lezingen. Voorbeelden hiervan zijn een workshop time management of het verbeteren van je CV. Er wordt gestreefd naar een mengeling van leden die de gezondheid en maatschappij kant van psychologie studeren.

Commissieleden:

Michiel de Folter, Chantal Dogan, Agnese Caune, Robbin Vinck, Lisa van Ool, Elise Swillens en Caro Jacobi