Studieondersteuningcommissie

De studieondersteuningcommissie zal zich bezighouden met het organiseren van studieondersteunende activiteiten, zoals workshops en lezingen. Voorbeelden hiervan zijn een workshop time management of het verbeteren van je CV. Er wordt gestreefd naar een mengeling van leden die de gezondheid en maatschappij kant van psychologie studeren.

Commissieleden:

Boven: Bente van Kimmenade, Leroy Hilman

Midden: Jolijn Wolbert, Claire Le Gall, Ilone Schellekens

Onder: Florine Beentje, Nikki Oversier, Sylvia Sesay